Contact emails

Technical Program Chair: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Name
Qammer H. Abbasi
Amin Arbabian
Kateryna Arkhypova
Aydin Babakhani
Gregory Bridges
Hung Cao
Robert Caverly
Sheng-Fuh Chang
Xudong Chen
Sandra Costanzo
Christian Damm
Jorge Riera Diaz
Kissinger Dietmar
Aydin Farajidavar
Jose Maria Muñoz Ferreras
Georg Fischer
Roberto Gomez Garcia
Xun Gong
Katia Grenier
Guo Yong Xin
Yang Hao
Simon Hemour
Hong Hong
T.-S. Jason Horng
Jim Hwang
Koichi Ito
Jessi Johnson
Asimina Kiourti
Gianluca Lazzi
Perry Li
Jenshan Lin
Xiaoguang Leo Liu
Ifana Mahbub
Xu Meng
Natalia K Nikolova
Abbas Omar
Cristiano Palego
Arnaud Pothier
Dominique Schreurs
Negar Tavassolian
Guoan Wang
Pingshan Wang
Chung-Tse Michael Wu
Hung-Wei Wu
Eric Zhao