Contact emails

Chair: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Technical Program Chair: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

POSITION

NAME(S)

General Chair

Xiaohua Zhu

General Co-Chairs

Ke Wu

James Hwang

Technical Program Chair

Wenquan Che

Technical Program Co-Chairs

Changzhi Li

Wei Hong

Invited Paper Co-Chairs

J.C. Chiao

Pai-Yen Chen

Yongxin Guo

Publication Chair

Wen Wu

Publicity Chairs

Lianming Li

Christian Damm

Francesco Fioranelli

Publicity Committee–Social Media

Jose-Maria Munoz-Ferreras

Li Sun

Student Volunteer Chair

Weixing Sheng

Award Committee Chairs

Maurizio Bozzi

Guoan Wang

Poster Chair

Roberto Gomez-Garcia

Finance Chair

Chen Gu

Website Co-Chairs

Xiaoguang Leo Liu

Haidong Chen

Registration Chairs

Wanchen Yang

Yusheng Li

Exhibition & Sponsorship Chair

Hao Wang

Local Arrangement Chairs

Hong Hong

Hui Chu

Wenjie Feng

Heng Zhao